SEGURETAT

NEDAR SÍ, PERÒ AMB SEGURETAT

  • No nedeu mai sols

  • Feu ús de les vies braves sempre que us sigui possible

  • Utilitzeu la boia per a fer-vos visibles

  • Utilitzeu  casquets de bany de colors vius

  • Informeu de la ruta que teniu pensat fer als companys

  • Informeu-vos de la meteorologia i l’estat de la mar abans de nedar

  • Alimenteu-vos bé abans de sortir a nedar

 

Per als novells:

  • Deixeu-vos aconsellar

  • No tingueu pressa

  • Informeu als més experts de les sensacions durant la nedada